S kým obvykle spolupracujeme:

Studenti

  • žáci a učni
  • stáže a odborné praxe
  • možnost zpracování bakalářských a diplomových prací ve Fatře

Absolventi

Program ASISTENT – spolupráce absolventů se zkušenými odborníky společnosti Fatra a koncernu Agrofert.

Školy a univerzity

  • podporujeme výzkumné projekty
  • účast na veletrzích pracovních příležitostí
  • pořádáme odborné přednášky a exkurze žáků a studentů

Přijď rozvíjet svůj talent k nám.