HISTORIE SPOLEČNOSTI

Fatra je z historického hlediska prvním zpracovatelem plastů v České republice. Byla založena v roce 1935 koncernem Baťa na přímý popud Ministerstva obrany.

Jedna z šesti prvních ochranných známek společnosti Fatra, registrovaných v roce 1937.

Prvními výrobky byly masky a ochranné oděvy, pryžové hračky, technická pryž. V roce 1940 započala postupná orientace na zpracování plastických hmot. Gumárenskou výrobu Fatra postupně převáděla do jiných závodů, některé z nich po určitou dobu spravovala (Optimit Odry, Gumárny Zubří), nebo je pomáhala budovat (Gumotex Břeclav). Zkušenosti se zpracováním plastů předávala Fatra dalším podnikům (Technoplast Chropyně, Plastika Nitra) a má mimořádné zásluhy na rozvoji oboru v České republice.

První slovní ochranná známka Fatra

Své historicky dané prvenství v průběhu let lidé ve Fatře proměnili v jednoznačnou výhodu a upevnil ji do pozice významného zpracovatele plastů z pohledu znalosti používaných materiálů a technologií, kvality a objemu veškeré produkce. I v současné době si udržuje mezi tuzemskými výrobci statut jediného producenta např. lisovaných podlahovin, heterogenních podlahovin,  hydroizolačních fóliových systémů, BO PET fólií a laminátů, paropropustných fólií aj.

 

Logo ochranná známka Fatra, a.s.Ucelený systém řízení kvality podřídila normám ISO 9001 již v roce 1994, v roce 2000 se zařadila mezi několik prvních firem, jejichž péče o životní prostředí je v souladu s normami ISO 14001.

 

Logo ochranná známka TechnoplastSoučástí závodu je provozovna v Chropyni. Závod vznikl v  roce 1949 a do roku 2002 byl znám pod jménem  Technoplast. V šedesátých letech minulého století prošel  závod rozsáhlou investiční výstavbou. Na svou dobu  moderní technologie zajistily Technoplastu výjimečné  postavení mezi tuzemskými výrobci a závod patříl k  významným exportérům. Nejznámějšími produkty v současné době  jsou  fólie BO PET a tvarované výrobky.


HISTORIE V DATECH

1935 – Založení a. s. Fatra – zahájení výroby plynových masek

1940 – Zahájení průmyslového zpracování PVC

1948 – Zahájení výroby nafukovacích hraček PVC

1949 – Zahájení výroby lisovaných podlahovin

1949 – Vznik plastikářského závodu v Chropyni (Technoplast)

1955 – Zápis první mezinárodní ochranné známky „f“ v kruhu

1956 – Zahájení průmyslového zpracování polyetylenu (PE)

1958 – Vyrobena první izolační fólie

1970 – Zahájení výroby PVB fólie do bezpečnostních skel

1975 – Zahájení průmyslového zpracování polypropylenu (PP)

1975 – Vyrobena nultá série homogenní podlahoviny ELEKTROSTATIK

1992 – Zahájení zpracování BO PET v Chropyni

1994 – Certifikace systému managementu kvality dle norem ISO 9001

1998 – Fatra součástí akciové společnosti ALIACHEM

2000 – Vstup společnosti Fatra do AGROFERT, a.s.

2000 – Certifikace systému environmentálního managementu dle norem ISO 14001

2002 – Začlenění závodu Technoplast do organizační struktury Fatry

2002 – Zahájení výroby paropropustných fólií

2003 – Zahájení výroby podlahoviny THERMOFIX

2006 – Vyčlenění Fatry z Aliachem, a.s. a vznik Fatra, a.s.

2006 – Zahájení výroby vstřikovaných výrobků

2007 – Zahájení výroby střešních fólií vytlačováním

2009 – Státním úřadem inspekce práce uděleno osvědčení „Bezpečný podnik“ (3.recertifikace 2019)

2010 – Obnovení výroby nafukovacích hraček

2011 – Zahájení výroby plovoucí vinylové podlahoviny FATRACLICK®

2011 – Získání osvědčení „Odpovědné podnikání v chemii“ (4.obhajoba 2019)

2013 – Udělení titulu „Výrobce roku“ v prestižní soutěži Czech Grand Design za novou kolekci hraček

2014 – Svazem chemického průmyslu ČR udělena „Cena udržitelného rozvoje“

2015 – Zavedení technologie regranulace

2015 – Zavedení výroby bezftalátových podlahových krytin

2016 – Začlenění dceřiné společnosti Energetika Chropyně, a.s.

2017 – Zahájení realizace projektu Nová válcovna (zahájení výroby Q2/2020)

2018 – Získání osvědčení „Inovační firma Zlínského kraje“

2019 – Členství ve sdružení VinylPlus (Recovinyl)

2021 – Získána bezpečnostní certifikace AEO


FOTOGALERIE