Plasty pro náš lepší Život

Fatra, a. s., patří mezi významné světové zpracovatele plastů (PVC, PE a PET). Fatra je nedílnou součástí plastikářského průmyslu. V roce 2023 za výrobky a služby Fatra utržila 3,6 mld. Kč a cca 70 % produkce směřovalo na zahraniční trhy. Fatra provozuje moderní technologie na zpracování plastů ve výrobních centrech v Napajedlích a Chropyni, kde zaměstnává cca 1.000 zaměstnanců. Společnost Fatra, a. s., nabízí špičkové produkty a specializovaná zákaznická řešení, která zahrnují nejen výrobu, ale i vývojové aktivity a poradenské služby. Fatra, a.s. prodává své výrobky do 60 zemí světa. Mezi zpracovávané suroviny patří PVC-P, PVC-U, LDPE, HDPE, EVAC, PP, PET, ABS. Svým zákazníkům poskytuje servis v oblasti oboru zkušebnictví a vývojových laboratoří, testování, přípravy vzorků a směsí, odborné poradenství a konzultace.  Vysokou kvalitu výrobků a služeb podporují zavedené systémy řízení kvality a ekologie ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Fatra, a.s. již několikrát obhájila osvědčení „Responsible Care“.
„Fatra je vybavena moderním výrobním zařízením a stále rozšiřuje a inovuje svůj sortiment pro různá průmyslová odvětví. Uplatňování nejnovějších poznatků vědy a techniky se zaměřením na kvalitu, ekologii a maximální spokojenost zákazníků i zaměstnanců je pro společnost samozřejmostí. Úspěch vyžaduje nadšení, vůli, usilovnost a energii, k tomu také důslednost a trvalou připravenost. Tím vším naši zaměstnanci disponují. Pevně věřím, že Fatra i po osmdesáti letech svého trvání zůstane úspěšnou a významnou evropskou firmou v oboru zpracování plastů.“

Ing. Pavel Čechmánek, generální ředitel společnosti Fatra, a.s.


Fatra, a. s., je členem koncernu AGROFERT sdružujícího silné subjekty, které mají vazbu na zemědělství, potravinářství a chemii. V současnosti AGROFERT, a.s. sdružuje více než 250 významných subjektů ze sektoru chemie, zemědělství, potravinářství, pozemní techniky a médií, přičemž v rámci koncernu zaměstnává více než 31 tisíc zaměstnanců. Fatra, a. s., při vývoji nových výrobků spolupracuje s vysokými školami (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzita Pardubice) a vývojovými pracovišti.
    „Fatra dává našim studentům příležitost k vykonávání odborných praxí a stáží, pomáhá jim se zadáním diplomových a bakalářských prací, umožňuje jim exkurze do výroby apod. Společnost Fatra se také pravidelně účastní veletrhů pracovních příležitostí pro naše studenty, spolupracuje s Job centrem UTB a podílí se na praktické výuce našich posluchačů.“

Prof. Ing. Petr Sáha, Csc.,  rektor UTB Zlín


Výrobkové skupiny


OSLAVILI  JSME 80 LET

V roce 2015 jsme oslavili významné jubileum a to 80 let od založení společnosti koncernem Baťa. Krátké video můžete zhlédnout níže, podrobnosti o této firemní a kulturní akci nalezte v sekci aktualit z naší společnosti.