Pravidla a instrukce pro pohyb v areálu

Pro externí firmy, které se pohybují v provozovnách Fatra Napajedla nebo Fatra Chropyně, byly vydány instrukce a pravidla pro pohyb v areálech. Jednotlivé dokumenty slouží k seznámení návštěv a externích osob se základními bezpečnostními pravidly, stanovují pokyny pohybu a chování v provozovnách společnosti Fatra, a. s. Seznámení s dokumenty musí být provedeno před vstupem návštěvy do areálu.


Dokumenty Ke stažení

  • Instrukce pro návštěvy – areál Napajedla [CZ, EN, DE]
  • Instrukce pro návštěvy – areál Chropyně [CZ, EN, DE]