Nové certifikáty EPD o vlivu produktů na životní prostředí

Nové certifikáty EPD o vlivu produktů na životní prostředí

LCA, neboli hodnocení životního cyklu, je metoda, která se zabývá udržitelností ve širším slova smyslu. Tato metodika posuzuje výrobky z hlediska jejich dopadu na životní prostředí během celého jejich životního cyklu, tj. od těžby surovin přes výrobu, přepravu, užívání až po konec jejich životnosti a zneškodnění. V posledních letech roste důraz na životní prostředí, což odráží i zájem našich zákazníků o materiály a výrobky s minimálním dopadem na planetu. Rozhodnout se, který výrobek je z ekologického hlediska lepší, není snadné, a zde by měly LCA studie pomoci.

EPD, neboli environmentální prohlášení o produktu, je nástroj, který transparentně poskytuje objektivní, srovnatelná a třetí stranou ověřená data o environmentálních dopadech produktů a služeb v rámci jejich životního cyklu. Na základě provedené LCA studie zákazníkům poskytujeme EPD, které obsahuje strukturované informace o vlivu produktu na životní prostředí, včetně spotřeby energie a vody, produkce odpadů, vlivu na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy a dalších aspektů.

Certifikáty EPD slouží k prezentaci skutečných dopadů daného výrobku na životní prostředí. Tyto certifikáty transparentně ukazují závazek výrobce k měření a snižování dopadů na životní prostředí, což je klíčový prvek v době, kdy stále více lidí klade důraz na ekologické hledisko svých nákupních rozhodnutí.

Společnost Fatra, a. s., se začala zabývat studiemi LCA již v roce 2012. První studie byla vytvořena v roce 2017 pro segment Hydroizolačních fólií a Podlahových krytin. Vzhledem k tomu, že platnost certifikátu EPD je 5 let, v loňském roce začala práce na aktualizaci LCA studie s rozšířením o segment BO PET fólií. Studie byla dokončena v červenci 2023 a certifikáty EPD byly vydány pro vybrané výrobky Podlahových krytin, Hydroizolačních fólií a BO PET fólií.