Férový zaměstnavatel Zlínského kraje

Férový zaměstnavatel Zlínského kraje

Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2023. Tato anketa je pořádána Zlínským krajem ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Úřadem práce ČR – Krajskou pobočkou ve Zlíně a Regionální radou Českomoravské konfederace odborových svazů Zlínského kraje.

Dle pravidel se oceňuje úsilí zaměstnavatelů, kteří se starají o rovné podmínky svých zaměstnanců, nad rámec svých zákonných povinností se věnují péči o zaměstnance a podporují region, v němž působí. Tyto aktivity totiž ve svém výsledku přispívají k rozvoji kvalitních pracovních podmínek v kraji, k upevnění vztahů mezi aktéry pracovněprávních vztahů, k finanční stabilitě firem, ke zdraví obyvatel kraje a k rozvoji společenské odpovědnosti.

Jubilejní 10. ročník této ankety v kategorii zaměstnavatelů nad 249 zaměstnanců vyhrála společnost Fatra, a. s. Ocenění je pro nás potvrzením výsledků dlouhodobé práce se zaměstnanci a důkazem, že jdeme správným směrem. Zároveň je to ale i závazek do budoucna, protože férovost a zodpovědnost je klíčem k dlouhodobému úspěchu jak pro společnost, tak pro zaměstnance.

Mgr. David Čuda, personální ředitel