HDPE

  • HDPE, neboli vysokohustotní polyetylen, je za normálních okolností mléčně zabarvený materiál, který se od jiných druhů polyetylenu liší větší pevností a menší tažností.  Protože je materiál tužší, jsou z něho vyrobené fólie a obaly pevnější. Sáček z HDPE tedy unese víc, než sáček z LDPE stejné tloušťky. Toho se využívá při výrobě velmi tenkých sáčků, tloušťky sáčků HDPE jsou už od 7 mikrometrů.
  • Kromě flexibilních obalů je HDPE velmi vhodný materiál také pro výrobu tuhých obalů. Nejznámější aplikace jsou láhve na kosmetiku (mycí prostředky, šampony, detergenty) a kanystry.
  • HDPE se využívá také v technických aplikacích, například jako septikové nádrže, při výrobě potrubí a pro oplášťování kabelů a kabelových svazků. Septikové nádrže mohou mít velmi složité tvary a velké objemy. Výhodou HDPE v těchto aplikacích je jeho přirozená pevnost a tuhost.