Podpořili jsme Centrum pro dětský sluch

Podpořili jsme Centrum pro dětský sluch

V květnu naši zaměstnanci vyjezdili v rámci akce „Do práce na kole“ neuvěřitelných 41 424,86 km. V letošním ročníku jsme se rozhodli podpořit i dobrou věc, naježděné kilometry převést na finanční prostředky a ty následně poskytnout ve prospěch dobročinného projektu či organizace. Z nominací navržených zaměstnanci byla vylosována obecně prospěšná společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, která poskytuje ranou péči dětem se sluchovým postižením a jejich rodinám.

V srpnu 2021 jsme jim prostřednictvím personálního ředitele předali finanční dar ve výši 41 424,86 Kč a přidali naše nafukovací hračky v jejich novém moravském sídle v Olomouci. Tyto peníze budou využity na vybavení hrací a odpočinkové místnosti pro děti.