Chemické společnosti koncernu AGROFERT uspořily přes dvě miliardy litrů vody

Chemické společnosti koncernu AGROFERT uspořily přes dvě miliardy litrů vody

Na 22.března připadá Světový den vody. Hospodaření s touto tekutinou se významně dotýká chemických společností koncernu AGROFERT, které za poslední tři roky díky investicím do vodního hospodářství ušetřily více než 2 miliardy litrů vody. Náklady úsporných opatření přesáhly 168 milionů Kč.

„Voda je pro chemický průmysl naprosto klíčová. Naše chemické podniky se s ní snaží zacházet rok od roku hospodárněji. Realizuje se celá řada opatření – od modernizace infrastruktury po investice do čištění odpadních vod. Cílem je, aby se snižovala spotřeba vody, snižovaly se její ztráty a aby se tato tekutina vracela do vodních toků v co nejlepší kvalitě. Proto chemické podniky každoročně investují desítky milionů korun do opatření, která ve finále uspoří stovky milionů litrů vody,“ uvádí Zbyněk Průša, předseda představenstva AGROFERT. Chemický průmysl tvoří významnou část podnikání koncernu AGROFERT, což dělá z tamního hospodaření s vodou strategickou aktivitu. Podniky se navíc musí vyrovnávat se změnami klima. „Hospodaření s vodou vnímáme jako jednu z priorit v celém koncernu. Mimo jiné i kvůli výkyvům počasí a obdobím sucha. Například společnost DEZA proto staví laguny, z nichž bude moci čerpat vodu ve chvíli, kdy počasí nedovolí využít vodní toky. Podobné kroky jsou součástí celkové strategie koncernu AGROFERT v přístupu k životnímu prostředí a okolí našich provozů,“ doplňuje Průša.

Hospodaření s vodou chemických podniků koncernu AGROFERT v posledních 3 letech:

Synthesia, a. s.: úspora vody v objemu 1600 milionů litrů (13,5 % celkové spotřeby), investice 40,7 milionů Kč.

Lovochemie, a. s.: úspora vody v objemu 284 milionů litrů, investice téměř 13,5 milionů Kč.

DEZA a. s.: vyrovnaná bilance hospodaření s vodou. V roce 2017 byla vystavěna retenční nádrž o objemu 19 milionů litrů vody kvůli pokrytí potřeb během období sucha. V druhé polovině roku 2018 bude vystavěna další nádrž s objemem 36 milionů litrů. Dále je připraven projekt rekonstrukce biologické čistírny odpadních vod s cílem dále zlepšit kvalitu vypouštěných vod do toku řeky Bečvy.

Fatra, a.s.: úspora vody v objemu 135 milionů litrů, investice dosáhla výše 50 milionů Kč.

PRECHEZA a.s.: úspora vody v objemu 56,4 milionů litrů (při současném nárůstu výroby), investice ve výši 64 milionů Kč.

Ve zmíněných společnostech tedy došlo k úsporám vody v objemu 2,075 miliard litrů, přičemž investice do realizace úsporných opatření a zlepšení kvality odpadních vod přesáhly 168 milionů Kč.