Fatra investuje do nováčků i dlouholetých zaměstnanců. V talent akademii má 90 účastníků

Fatra investuje do nováčků i dlouholetých zaměstnanců. V talent akademii má 90 účastníků

Společnost Fatra působí na trhu už více než 80 let. Za tu dobu prošlo branami napajedelského plastikářského podniku několik generací zaměstnanců. A protože Fatra nově vstupuje do 4. průmyslové revoluce, tak se intenzivně věnuje také vyhledávání nové generace zaměstnanců, která zvládne plastikářství pro 21. století. Ruku v ruce s tím jdou také investice do vzdělávání stávajících zaměstnanců. Potřeba vyhledávat a vzdělávat nastupující generaci pracovníků vychází navíc i z toho, že každoročně z podniku odchází do starobního důchodu cca 30 zaměstnanců.

 Jak konkrétně Fatra podporuje mladé talenty?

  1. Trainee program – speciální rozvojový trainee program “ASISTENT”, který je určený čerstvým absolventům vysokých škol, kteří chtějí pracovat na svém rozvoji, kariéře a navíc působit ve vystudovaném oboru. Fatra disponuje týmem velmi schopných lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti. Trainees se inspirují a učí právě u nich. Nováčci do společnosti nastupují jako zaměstnanci na plný úvazek a jsou aktivně zapojováni do práce na klíčových projektech a důležitých individuálních úkolech. Kromě toho Fatra investuje do jejich dalšího vzdělávání a rozvoje. Trainee program trvá devět měsíců, absolventi v průběhu projdou také činnostmi samotného srdce firmy – tedy výrobou. Doprovodným programem jsou exkurze v rámci firmy a koncernu AGROFERT, jazykové vzdělávání, profesní odborné kurzy, školení tzv. měkkých dovedností (komunikační a prezentační dovednosti), outdoor training nebo společenské teambuildingové akce. Ve druhé polovině programu absolventi pracují na závěrečných projektech, které pak prezentují před managementem společnosti Fatra.
  2. Talent akademie – od roku 2018 se mohou zaměstnanci Fatry na všech úrovních organizační struktury účastnit talent akademie. Základní část trvá 2 roky, po které se např. mladí zaměstnanci připravují na možnost budoucího postupu na vedoucí pracovní pozici. Vše samozřejmě závisí na jejich aktivitě a snaze. Stejně jako v trainee programu je talent akademie zakončena konkrétním projektem, kterým účastník obhajuje získané znalosti a jejich převedení do praxe. Momentálně má Fatra v talent akademii na 90 zaměstnanců.
  3.  Nadaní studenti – společnost Fatra se zapojila do tohoto projektu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podařilo se navázat spolupráci s jedním ze studentů, který v tomto programu působil. V oboru průmyslového inženýrství se následně stal zaměstnancem Fatry.
  4. Bakalářské a diplomové práce – nejen v oboru plastikářství, ale i v navazujících oborech jako ekonomika, výroba či průmyslové inženýrství spolupracuje Fatra se studenty vysokých škol na zpracování jejich bakalářských a diplomových prací. Fatra dbá na to, aby každá taková práce měla svého garanta a byla maximálně praktická jak pro studenta, tak pro podnik.
  5. Poskytování odborných praxí – Fatra ve spolupráci se SPŠ Otrokovice již druhým rokem poskytuje odborné praxe žákům učebního oboru Gumař-plastikář. Žáci druhého a třetího ročníku získávají praktické zkušenosti přímo od instruktorů z provozu společnosti. Současně mají možnost provádět konkrétní produktivní práci a mimo stipendium získat také odměnu za odvedený výkon. První skupina žáků už projevila zájem po ukončení studia zůstat ve Fatře. Hlavními důvody tohoto rozhodnutí jsou podle žáků pracovní prostředí a velmi pozitivní přístup instruktorů Fatry.

O společnosti Fatra
Historie společnosti Fatra sahá do roku 1935. V současnosti je členem koncernu AGROFERT. Společnost provozuje moderní technologie na zpracování plastů ve výrobních závodech v Napajedlích a Chropyni. Dlouhodobě patří mezi významné evropské zpracovatele plastů. Celkem zaměstnává 1 300 zaměstnanců. Ve svých závodech Fatra vyrábí PVC podlahové krytiny, hydroizolační fólie, produkty z technických fólií, plastové profily, BOPET fólie pro potravinářské účely, paropropustné fólie pro hygienické potřeby, vstřikované výrobky a PVC granulát. V roce 2017 dosáhly tržby společnosti za výrobky a služby výše 3,8 mld. Kč a více než dvě třetiny produkce směřovaly na zahraniční trhy.