Fatra je druhým nejžádanějším zaměstnavatelem regionu

Fatra je druhým nejžádanějším zaměstnavatelem regionu

Studenti středních a vysokých škol zlínského regionu zvolili společnost Fatra, a. s., druhým nejžádanějším zaměstnavatelem Zlínského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety pořádané Klubem zaměstnavatelů proběhlo dne 1. listopadu 2023 v Kongresovém centru Zlín v rámci Veletrhu práce a vzdělávání. Celostátně se do ankety zapojilo více než 5 000 studentů, tj. v rámci Zlínského kraje šlo o vzorek cca 500 respondentů, což je již reprezentativní vzorek.

V této anketě se tak plně zúročila práce našich zaměstnanců, kteří se věnují práci s učňovskou mládeží či studenty. A to nejen z personálního úseku, ale i kolegyně a kolegové z výroby a energetiky, kteří jim věnují svůj čas a pozornost na odborných praxích či exkurzích. Těm všem patří poděkování, protože svoji práci dělají skvěle a studenti to následně i ocenili svým hlasem pro Fatru.

Jen pro zajímavost, v průběhu roku 2023 v naší společnosti vykonalo svoji odbornou praxi 20 studentů, zejména ze SPŠ Otrokovice v oboru gumař/plastikář, přičemž jeden v září nastoupil k nám do práce, dále studenti SPŠP COP Zlín v oboru elektro, z toho opět jeden od září nastoupil do pracovního poměru a dále studenti z SŠ Mesit, COPT Uherský Brod v oboru rytec kovů, SPŠ Zlín v oboru strojírenství a závěrem i 2 studenti vysokých škol.

Rovněž jde o ocenění našich souvisejících aktivit spočívajících v podpoře těchto škol při jejich vlastních aktivitách, soutěžích, např. podpora soutěže Mladý chemik na SPŠ Otrokovice a dále i naší prezentací na různých veletrzích práce.

Fatře se v roce 2023 dařilo a třikrát jsme byli tzv. na bedně. Nejprve jsme v květnu získali 2. místo v soutěži Zaměstnavatel regionu 2023 v kategorii Zaměstnavatel regionu do 5000 zaměstnanců Zlínského kraje a následně na podzim dokonce 1. místo v soutěži Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2023. Závěrem ještě 2. místo v anketě Nejžádanější zaměstnavatel Zlínského kraje. Máme na co být hrdí.

Mgr. David Čuda, personální ředitel