Fatra se nebojí spolupráce se školami. Pracuje na podlahovinách, které zabrání šíření mikrobů třeba v nemocnicích

Technologická agentura ČR jako most mezi soukromým a veřejným sektorem

Jak propojit firmy se školami? Jednoduše – díky Technologické agentuře ČR a jejím Centrům kompetence, která nabízí systém spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Do tohoto programu se přihlásila i společnost Fatra společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, respektive jejím novým Centrem polymerních systémů, a dalšími čtyřmi podniky. Nový projekt Fatry a Centra polymerních systémů řeší vývoj v oblasti materiálů, návrhu konstrukce výrobků, technologických procesů a povrchových úprav. V letošním roce dostaly přednost hydroizolační fólie, vývoj nového typu podlahoviny, zlepšení vlastností paropropustných fólií pro dětské pleny a vývoj nových typů obalových fólií.

Spolupráce s akademickou půdou firmám může výrazně pomoci. Obě strany se dokáží na řešené situace podívat z jiného úhlu a předcházet tak vzniku možných skutečných problémů ve výrobě, s nimiž by se podnik mohl potýkat. Univerzita disponuje nejen silným transferem znalostí a informací, ale také technickým zázemím, které respektuje aktuální trendy v daném oboru.

Projekty tohoto typu také více propojují sdílení praktických zkušeností a vědeckých poznatků, což vede k oboustrannému vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Jak naložit s odpadem? To je věčná otázka, kterou řeší výrobci i zákazníci

Jednou z otázek, která trápí veškeré výrobní firmy, je zefektivnění pracovních procesů a minimalizace vzniklých odpadů, včetně jejich dalšího využití. Společnost Fatra v tomto není výjimkou. Hlavním cílem firmy je snížit environmentální dopady na okolí výroby a maximálně využít materiálové zdroje, které jsou mnohdy považovány za dále nevyužitelné. Jedním z úkolů v oblasti odpadového hospodářství je vyřešení možnosti zpracování odpadní polyesterové cupaniny, která vzniká při výrobě střešní izolace. Ročně je totiž vyprodukováno na 200 tun tohoto odpadu. Projekt, který se problematikou využití cupaniny zabývá, běží již třetím rokem a dostává se nyní do své finální fáze. Pracuje na něm 12členný tým odborníků pracovníků z Fatry pod vedením Dr. Tupého a Ing. Nováka, doplněný specialisty z Univerzity Tomáše Bati v čele s doc. Měřínskou.

Díky spolupráci Fatry s univerzitou se podařilo najít řešení, jak výše uvedený netradiční odpad upravit a najít cestu, jak jej dále využít. Využití se předpokládá především v rámci vlastní výroby, kde cupanina jako vratný materiál nahradí z části čisté suroviny. S firmou TRYMAT se ale testují i jiné technologie, které odpad mění na zcela nové produkty, s nimiž se brzo setkáme ve stavebnictví. Příkladem jsou vstřikované kompozitní dlaždice či podložky pro konstrukci izolace plochých střech. Výsledky spolupráce Fatry s univerzitou mají nejen pozitivní dopad na firmu a její podnikání, ale i na blízké okolí v podobě snížení ekologické stopy výroby v daném regionu.

Plasty, které vydrží trvale bez mikrobů

Jedním z posledních projektů, na němž za podpory Technologické agentury ČR spolupracuje Fatra s řadou dalších subjektů, je vývoj alternativních, ekologicky šetrných, vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace. Pro snazší zapamatování byl tomuto projektu přidělen název ALTERBIO. Byl zahájen už v roce 2014. Jeho předmětem je výzkum, vývoj a návrhy komercionalizace inovativních antimikrobiálních systémů pro plasty, nátěrové hmoty, kosmetiku a textil. Co si pod tím představit? Třeba podlahu nemocnice, která trvale zabraňuje usazování mikrobů. Nebo obaly potraviny, které díky této úpravě uchovají obsah déle čerstvý. Obojí je právě případ aplikace na produkty společnosti Fatra, kde se projekt zaměřil na výrobní segment podlahovin, hydroizolačních fólií, BOPET fólií a speciálních výrobků. Cílem je najít takovou antimikrobiální ochranu, která bude natolik účinná, že poskytne čistotu povrchu výrobku či delší konzervaci potravin. Způsob použití přípravku však musí být zvolen tak, aby nedocházelo k jeho vymytí a snížení míry ochrany či kontaminaci z okolí. Díky dlouholeté spolupráci s vědeckými pracovníky se v projektu podařilo získat patent a několik užitných vzorů. Společnost Fatra počítá s tím, že produkty s antimikrobiální úpravou začne během následujících let dodávat na trh také koncovým zákazníkům.

Projekty jsou řešeny s podporou TA ČR

Projekty jsou řešeny s podporou TA ČR