Fatra se v roce 2017 podílela na projektu se studenty UPRUM

Fatra se v roce 2017 podílela na projektu se studenty UPRUM

Projekt „Aš po Už/horod“ se zabývá souvislostmi, jež přispěly k založení Československa roku 1918. Jde o projekt, na němž pracovali studenti Atelieru textilní tvorby UMPRUM a studenti Textilního designu VŠVU z Bratislavy. Již samotné složení studentů podporuje ucelenost pohledu na tématiku splynutí dvou krajin v jednu celistvou republiku. Projekt má snahu propojit výzkum osudů významných podnikatelských rodin, které stály u zrodu založení první republiky, se současnou uměleckou tvorbou v oblasti textilního designu. Výstupem každého studenta je textilní design propojující vybrané obory v návaznosti na využití konkrétní produkce dané firmy. Všechny výstupy budou v září a říjnu 2018 představeny v rámci putovní výstavy, která se uskuteční při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa. Součástí projektu bude i cyklus přednášek/debat v jednotlivých městech dle původu vybraných rodin. Fatra se mohla na tomto projektu podílet nejen dodáním technických fólií, ale zejména formou odborné spolupráce na vývoji jednotlivých realizací.

Nafuk / nafukovací struktura pro variabilní pavilon
Mobilní pavilon Nafuk byl navržen pro účel panelových diskusí, které budou probíhat v rámci oslav stého výročí 1. republiky. Pavilon je tvořen jednotlivými žebry, skrze které jsou provléknuty nafukovací válce. Nafukovací válce strukturu pavilonu při nafouknutí roztáhnou do požadovaného tvaru a vznikne tak samonosná konstrukce. Půdorys pavilonu je díky jeho konstrukci variabilní a lze ho měnit velikostmi jednotlivých mezer.