Obhájili jsme certifikaci Responsible Care

Obhájili jsme certifikaci Responsible Care

Dne 14. září 2023 na slavnostním Večeru s českou chemií, který pořádá Svaz chemického průmyslu ČR, převzal generální ředitel Ing. Pavel Čechmánek certifikát Responsible Care.

Program Responsible Care (RC) je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí.

Základní principy vznikly v roce 1985 v Kanadě. Svaz chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR) se k nim přihlásil v roce 1994. V České republice se k plnění principů RC hlásí 84 společností v rámci SCHP ČR a jeho kolektivních členů, celosvětově jde o 65 národních asociací a více než 600 firem.

V letošním roce se nám tuto celosvětovou certifikaci Odpovědného podnikání v chemii podařilo znovu obhájit. V souladu se zásadami programu pracuje naše společnost již od roku 1994 a v roce 2011 přijala prohlášení, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu ČR zavazuje řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany přírody. Ve stejném roce naše firma získala od SCHP ČR souhlas k používání loga. Po letošní obhajobě jsme získali titul Responsible Care platný až do října 2027.

Přestože získávání a používání loga RC je výhradně dobrovolnou iniciativou společnosti, není splnění požadavků programu zdaleka jednoduché, ty si totiž mohou podat ruce s náročností některých legislativních požadavků. Součástí kontroly je kvantitativní stanovení významných indikátorů, počínaje úrazovostí přes energetickou náročnost či emise až po investiční náklady v oblastech zdraví, bezpečnosti a environmentu.

Dále je dokládána každoroční zpráva o stavu životního prostředí a velmi podrobný dotazník hodnotící firemní politiku, standardy a zavedené postupy ve všech hodnocených oblastech. Tyto dokumenty slouží jako podklad pro osobní hodnocení podniku, které provádějí členové hodnotící skupiny SCHP, všechny podklady navíc každý rok projednáváme interně se zástupci odborových organizací. Celý proces tak poskytuje podrobný pohled do firemních zásad, mezi které řadíme i ochranu životního prostředí a zodpovědný přístup.

V roce 2022 Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC) revidovala rámec řízení a upravila také nástroj pro sebehodnocení RC. Tento nový dotazník vnímáme jako zajímavý benefit, jeho výstupem už není pouze informace o aktuálním stavu ve firmě, ale především návrhy a tipy pro zlepšení procesů. Tím nám CEFIC nabízí pomocnou ruku pro neustálé zlepšování. V letošním roce jsme ve Fatře prošli již pátou obhajobou Odpovědného podnikání v chemii a jsme na to patřičně pyšní.